درآمد ماهانه 2میلیون؛ پس‌انداز 53 هزار تومان

یافته‌های مرکز آمار از میزان درآمد و هزینه سالانه خانوار‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد که متوسط درآمد یک خانوار شهری حدود 24 میلیون تومان و هزینه متوسط آن حدود 23 میلیون و 486 هزار تومان بوده است که به‌طور متوسط هر خانوار شهری توانسته نزدیک 645 هزار تومان( ماهانه 53 هزار تومان) پس‌انداز کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی درباره‌ متوسط هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته آماری را درباره‌ وضعیت دخل و خرج خانوارها اعلام کرد.

در این گزارش آورده شده است که متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری به چیزی نزدیک به 23 میلیون و 486 هزار تومان می‌رسد که این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی 14 درصدی داشته است به‌ این ترتیب متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری یک میلیون و 957 هزار تومان است.

بر اساس همین گزارش اعلام شده است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانواده شهری 24 میلیون و 131 هزار تومان بوده که این میزان نسبت به سال پیش از آن افزایشی 18 درصدی داشته است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت متوسط درآمد ماهانه هر خانوار شهری چیزی نزدیک به دو میلیون تومان است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که هر خانوار شهری به‌طور متوسط در سال گذشته می‌توانسته در نهایت 645 هزار تومان را به عنوان پس‌انداز ذخیره کند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که از کل هزینه سالانه خانوارهای شهری پنج میلیون و 800 هزار تومان آن با سهم 24.7 درصدی مربوط به هزینه خوراکی و دخانی و 17 میلیون و 673 هزار تومان آن با سهم 75.3 درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با 21.6 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم را 44.4 درصد مربوط به مسکن بوده است.

در حالی که رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری چهار درصد بیشتر از رشد هزینه کل سالانه آنها است، این یافته‌ها نشان می‌دهد که منبع تامین درآمد‌ خانوار‌های شهری بیشتر از محل درآمد‌های متفرقه‌ای تامین می‌شود که سهم آن به 51 درصد می‌رسد.

مشاغل مزد و حقوق‌بگیری سهمی 32 درصدی و مشاغل آزاد و کشاورزی و غیرکشاورزی نیز سهمی حدود 16 درصدی در تامین درآمد خانوارهای شهری دارد.

پس‌انداز روستاییان کمتر از 50 هزار تومان

بر اساس یافته‌های مرکز آمار خانواده‌های روستایی نیز در مساله‌ی پس‌انداز سالانه وضعیت بهتری نسبت به خانواده‌های شهری ندارند، چرا که اعداد و ارقام مربوط به هزینه و درآمد سالانه خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که یک خانواده به‌طور متوسط سال گذشته توانسته در نهایت حدود 50 هزار تومان از درآمد خود را پس‌انداز کند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی در سال گذشته 13 میلیون و 850 هزار تومان بوده است که این رقم نسبت به سال پیش از آن 6.9 درصد رشد داشته است به این معنا که هر خانوار روستایی به‌طور متوسط حدود یک میلیون و 154 هزار تومان هزینه داشته است.

این در حالی است که متوسط درآمد سالانه اظهار‌ شده سالانه یک خانوار روستایی 13 میلیون و 905 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل رشدی 14.8 درصدی دارد. به این ترتیب هر خانوار روستایی به‌طور متوسط در سال گذشته ماهیانه درآمدی نزدیک به یک میلیون و 158 هزار تومان داشته است.

براین اساس از کل هزینه سالانه خانوار روستایی پنج میلیون و 700 هزار تومان با سهم 41.2 درصدی مربوط به هزینه خوراکی و دخانی و هشت میلیون و 150 هزار تومان آن با سهم 58.8 درصدی مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه دخانی و خوراکی بیشترین سهم با 25.1 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 29 درصد مربوط به مسکن بوده است.

بزرگ‌ترین منبع درآمد روستاییان در سال گذشته محل درآمدهای متفرقه خانوار بود. سهم مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی در تامین درآمد آنها 30.7 درصد و سهم مشاغل مزد و حقوق بگیری 29.6 درصد بوده است.

منبع : سایت اتحادیه طلای تهران

  • مدیریت سایت
  • ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
  • 919
  • 0

مطالب مرتبط

تعداد دیدگاه ها (0)