دسته‌ها
دانستنی های طلا و جواهر

واژه های انگلیسی در صنعت طلا و جواهر

 واژه های انگلیسی در صنعت طلا و جواهر

واژه های انگلیسی در صنعت طلا و جواهر : اﻣﺮوزه آﺷﻨﺎیی با واژه ﻫﺎی انگلیسی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻫﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ دارای ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ  . آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ واژه ﻫـﺎ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار ، ﺧﺮﻳﺪ ﻟﻮازم ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺑﻪ وﻳﮋه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن غیر ﻓﺎرسی زﺑﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤللی اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
لازم به ذکر است که مجموعه ارائه شده به همت شرکت آریا ارسن گرد آوری شده است .

ابتدا باید گفت در زبان انگلیسی آمریکایی Jewelry (یا در انگلیسی بریتانیایی و استرالیایی Jewellery) به تمام زیورآلات (فارغ از قیمتی بودن یا نبودن آنها) گفته می‌شود .
در این میان دو اصطلاح وجود دارد :
1 –  عبارت Fine Jewelry به زیورآلات ساخته شده با فلزات و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی گفته می‌شود (همان جواهرات خودمان ! ) که به جز جنبه تزیینی , به خودی خود دارای ارزش و قیمت می‌باشند و می‌توان به عنوان سرمایه آنها را نگهداری کرد.
2 – عبارت Costume Jewelry به زیورآلاتی گفته می‌شود که تنها جنبه تزیینی داشته و از مواد قیمتی ساخته نشده باشند . مانند دستبندی که با چرم ساخته شده باشد یا گردنبندی که با صدفهای کنار ساحل ساخته شده باشد.

گردنبند به انگلیسی دستبند به انگلیسی گوشواره به انگلیسی النگو به انگلیسی

Summary
Review Date
Reviewed Item
wdasfevgbcnvhmbj
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *