چرا در بعضی مواقع طلا فروشان به جهت خرید طلا از مشتریان , طلای آنان را شکسته و میسوزانند؟ و آیا با این عمل از وزن طلا کم خواهد شد؟

چرا در بعضی مواقع طلا فروشان به جهت خرید طلا از مشتریان , طلای آنان را شکسته و میسوزانند؟ و آیا با این عمل از وزن طلا کم خواهد شد؟

چرا در بعضی مواقع طلا فروشان به جهت خرید طلا از مشتریان , طلای آنان را شکسته و میسوزانند؟ و آیا با این عمل از وزن طلا کم خواهد شد؟

حتما برای شما نیز اتفاق افتاده است که طلا فروشان برای خرید النگو های شما , آنها را میشکنند. علت این امر بدین خاطر است که النگو های شما توخالی بوده و به احتمال زیاد ,  آب و جرم به داخل آنها نفوذ کرده است. حال در مواقعی که جرم داخل طلا های توخالی به راحتی خارج نشود آنها را سوزانده و با وارد کردن ضربه به طلا ها , جرم و آلودگی ها را خارج مینمایند.
با این عمل فقط وزن آلودگی هایی که در طول سال ها به داخل  طلا ها نفوذ کرده کسر میگردد و از وزن اصلی طلا های شما کم نخواهد شد.

  • مدیریت سایت
  • 1394/08/10
  • 1753
  • 0

مطالب مرتبط

تعداد دیدگاه ها (0)