تخمه برلیان

نیاز به یک عدد تخمه برلیان 1.5 قیراطی
خوش تراش
مشایه تصویر پیشنهادی

تخمه برلیان
تهران
98998797
546546546
300,000,000 (ریال)

تعداد دیدگاه ها (0)