بارخانه اتمی

بارخانه اتمی اتریشی
وزن کل حدود 100 قیراط
بسیار با کیفیت نزدیک به نگین برلیان اصل
قیراطی 15000 هزار تومان

بارخانه برلیان اتمی
شیراز
66666666
8888888888
15,000,000 (ریال)

تعداد دیدگاه ها (0)