برچسب: انگشتر جواهر یاقوت کبود

انگشتر یاقوت کبود و برلیان

انگشتر یاقوت کبود و برلیان انگشتر یاقوت کبود و برلیان : این انگشتر از یاقوت کبودی تیره رنگ و الماس هایی با تراش برلیان در پیرامون یاقوت و در طرفین انگشتر بهره برده است تا تصویری زیباتر از یک انگشتر گرانبها و ارزشمند را ارائه نموده و به گونه ای طراحی و ساخته شده است […]