برچسب: انگشتر یاقوت کبود

انگشتر یاقوت کبود و برلیان

انگشتر یاقوت کبود و برلیان انگشتر یاقوت کبود و برلیان : این محصول دارای یاقوت کبودی نسبتا درشت به وزن حدود 10 قیراط بوده که بصورت چنگی به روی انگشتر جا خوش کرده است همراه با نگین های اتمی تراش برلیان که اطراف یاقوت و روی بازوی انگشتر را مزین نموده اند. دلیل استفاده از […]

انگشتر یاقوت کبود و برلیان

انگشتر یاقوت کبود و برلیان انگشتر یاقوت کبود و برلیان : این انگشتر از یاقوت کبودی تیره رنگ و الماس هایی با تراش برلیان در پیرامون یاقوت و در طرفین انگشتر بهره برده است تا تصویری زیباتر از یک انگشتر گرانبها و ارزشمند را ارائه نموده و به گونه ای طراحی و ساخته شده است […]