برچسب: حقوق دریافتی

بسیاری از افراد، برای حقوق ماهانه خود برنامه‌ریزی درستی ندارند و تا حقوق بعدی هشت‌شان گرو نُه‌شان است و درنهایت برای ایام بازنشستگی خود نیز هیچ پس‌اندازی ندارد؛ اما با شناخت برخی عادت‌های درست و غلط بودجه‌بندی، می‌توان از این اتفاق جلوگیری کرد.   هیچ چیز خطرناک‌تر از این نیست که حقوق دریافتی شما بلافاصله […]