برچسب: خرید گردنی ستاره

گردنبند دب اکبر

گردنبند دب اکبر گردنبند دب اکبر یا همان خرس بزرگ در رنگ های متنوع : در زمان هایی نه چندان دور که می توانستیم آسمانی مملو از ستارگان درخشان را ببینیم , گاهی در پی یافتن تعدادی ستاره خاص بودیم.هفت ستاره که از طریقه چینش آنها باید تصویری از ملاقه یا کاسه آبگردان در آسمان […]