برچسب: خرید گوشواره اسلیمی طلا

گردن آویز و گوشواره نقش اسلیمی

گردن آویز و گوشواره نقش اسلیمی گردن آویز و گوشواره نقش اسلیمی همراه با سنگ عقیق تراش : نقوش اسلیمی مجموعه ای از نقش و نگار و پیچ و خم های مدور و اغلب قرینه است که می تواند یادآور پیچش ساقه گیاه باشد . این نقوش از جمله شاهکارهای هنرمندان اشکانی و ساسانی است […]