برچسب: سوء تغذیه حیوانات

با اتمام سال ۲۰۱۵ میلادی تصویر منتشر شده از یک خرس قطبی ماده که به علت آب شدن یخ های قطبی و به تبع آن کم شدن منابع غذایی دچار سوء تغذیه گردیده است به عنوان یکی از تکان دهنده ترین عکس های این سال برگزیده شد. منبع : اقتصادانلاین