برچسب: شورلت

موضوع جالبی که اتفاق افتاده حضور اولین شورلت در لیست بلند خودروهای مجاز به واردات است. لیستی که نشان می دهد این خودرو تمامی مجوزهای واردات را گذرانده و دریافت کرده و حال برای ثبت سفارش آماده است. خوب یا بد، این اولین شورلتی است که احتمالا به بازار می آید و برای ما خودرودوستان […]