برچسب: عکسهای خصوصی

آذرماه سال‌جاری دختری جوان در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران از مدیرعامل سایت اینترنتی یک مانتوفروشی به طرح شکایت پرداخت. او که مینا نام دارد و 20 ساله است وقتی در برابر قاضی شعبه دوم دادسرا ایستاد، با گریه گفت: مدتی بود که در جستجوی شغلی بودم تا برای خودم منبع درآمدی داشته باشم ولی خانواده‌ام […]