برچسب: عکس مدال طاووس

خرید مدال طاووس

مدال طاووس مدال طاووس بهمراه سنگ های رنگی صنعتی : بر هیچکس پوشیده نیست که علاوه بر انسان ها در جانداران دیگری نظیر طاووس ها نیز , جنس مذکر از نظر زیبایی بر جنس مونث برتری کوبنده ای دارد ! طاووس های نر با پرهای زیبا و رنگارنگ خود بر ماده ها چیره می گردند […]