برچسب: قاضی سراج

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: قول می دهیم خاوری را به کشور برگردانیم. ناصر سراج روز یکشنبه در حاشیه نشست خبری مشترک با قائم مقام وزیر نظارت جمهوری خلق چین در جمع خبرنگاران از وجود یک فرد پناهنده دیگر به کانادا خبر داد و گفت: به غیر از خاوری ،کسان دیگری نیز هستند […]