برچسب: مونا جراحی بیوگرافی

مونا جراحی دختر جوان و پروفسور ایرانی که در آمریکا کولاک کرد مونا جراحی که در ژانویه سال  ۱۹۷۹ به دنیا آمده است در سن بیست و یک سالگی موفق به کسب مدرک مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف گردید .وی که مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده بود […]