برچسب: وام ازدواج

معیشت طبقه متوسط با «وام» عجین شده است.   ریحانه یاسینی  22 سال دارد و چند ماه دیگر مادر می‌شود. 19 سالگی ازدواج کرده و بیشتر از فکر کردن به لباس عروس و جهیزیه، دنبال وام ازدواج بوده است:«عروسی ما وسط بهمن بود و اوایل همان ماه بالاخره 6 میلیون وام ازدواج‌مان را گرفتیم. همان […]