برچسب: پراید

در تصویر پیش رو  خودروی پرایدی را مشاهده میکنید که از انبوه گلوله و ترکش ها در سوریه جان به در برده است. منبع : سایت اتحادیه طلای تهران

این تصویر خاص از روش متفاوت نگه‌داری خودرو پراید در فضای مجازی منتشر شده است. منبع : سایت اتحادیه طلای تهران