برچسب: کارافرینی

تفاوتهای فراوانی مابین استارتاپ (همچون علی بابا , آمازون و …) و کسب و کار کوچک (هایپرمارکت , بوتیک ، شرکتهای مشاوره، رستوران و …) وجود دارد . خوشبختانه در حال حاضر بیشتر کسب و کارهای کوچک (بدون حمایت) از عهده خود بر می‌آیند. اگرچه ما استارتاپ‌های چندانی نداریم (به ویژه استارتاپ‌های جهانی و میلیون […]

آنچه از پاک کردن سبزی در ذهن اکثر خانوم‌ها به یادگار مانده است، جنبه سنتی و فضایی برای درد و دل میان زنان خانه دار بوده است. اما در این کارگاه که توسط یک خانم اداره می شود ماجرا فرق دارد، اینجا قصه زنانی است که از راه پاک کردن سبزی کسب درآمد دارند. به […]