برچسب: گردنبند رو مانتویی

گردنبند رولباسی هندسی

گردنبند رولباسی هندسی گردنبند رولباسی هندسی : این گردنبند از دو رشته زنجیر بلند که یکی از آنها حدود 85 سانتی متر و دیگری حدود 100 سانتی متر درازا دارند تهیه شده است.تعدادی اشکالی هندسی به فواصل معین در میان زنجیر ها جای گرفته اند و با کمی دقت می توان متوجه شد که هر […]