برچسب: گردنبند ستاره

گردنبند عروس کهکشان ها

گردنبند عروس کهکشان ها گردنبند عروس کهکشان ها ساخته شده با نگین های برلیان اتمی رنگی : یکی از ناشناخته های جذاب , هیجان انگیز و اسرار آمیز در طول دوران زندگی بشریت , جهان لایتناهی کهکشان ها بوده است . قطعا آن افرادی که فارغ از هیاهوی شهرها سری به صحرا و بیابان زده […]

گردنبند دب اکبر

گردنبند دب اکبر گردنبند دب اکبر یا همان خرس بزرگ در رنگ های متنوع : در زمان هایی نه چندان دور که می توانستیم آسمانی مملو از ستارگان درخشان را ببینیم , گاهی در پی یافتن تعدادی ستاره خاص بودیم.هفت ستاره که از طریقه چینش آنها باید تصویری از ملاقه یا کاسه آبگردان در آسمان […]