برچسب: پتک

سرقت مسلحانه

به گزارش سایت طلا، سه شنبه شب سارقان مسلح به یک طلا فروشی در خیابان التیمور مشهد حمله کردند، و پس از ناکامی در سرقت از این طلافروشی از محل حادثه گریختند. در این حادثه مهاجمان ابتدا با پتک به شیشه طلافروشی حمله کردند، ولی به دلیل مقاوم بودن شیشه و شکسته نشدن، با اسلحه […]