برچسب: Curriculum vitae

رزومه

موفقیت افراد در تصاحب یک شغل خوب تا حد زیادی به رزومه‌ای بستگی دارد که درباره‌ی خودشان می‌نویسند و ارایه می‌دهند. این برگه‌ی شناسایی، اولین قدم در معرفی فرد به کسانی است که قرار است با او مصاحبه یا در ادامه استخدام‌اش کنند. زمانی که یک شرکت برای سمتی جذب نیرو می‌کند، سیل رزومه‌هاست که […]